Szkoła Policealna nr 12

Lokalizacja

województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź
miejscowość: Łódź

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna nr 12
Adama Naruszewicza 35
93-161 Łódź
Poczta: Łódź Górna
telefon: 0426433841
fax: 0426433519
strona internetowa: www.zsp12.toya.net.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna nr 12 (Łódź), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 32
Liczba oddziałów: 2
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 1
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 3
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.83

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: łódzkie
powiat:
gmina: